WhatsApp buurtpreventie Beukenpark

De straten Beukenpark en Esdoornpark hebben samen een WhatsApp groep opgericht.