WhatsApp buurtpreventie Binnenvaart

Bewoners van de Binnenvaart hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.