WhatsApp buurtpreventie Burgemeester Verstraatenlaan

Bewoners van de Burgemeester Verstraatenlaan hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.