Adoptie groenstrook Meerkoetlaan

Bewoners beheren een rozenperk die op hun verzoek zijn aangeplant.