WhatsApp buurtpreventie Wilhelminalaan

Bewoners van de Wilhelminalaan hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.