Snoeiwerkzaamheden en knotten van bomen, Trajanussingel

Bewoners snoeien bosplantsoen en knotten een aantal bomen.