WhatsApp buurtpreventie Nervalaan

Bewoners van de Nervalaan, Caesarlaan en Aureliushof hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.