WhatsApp buurtpreventie Claudiuslaan

Bewoners van de Claudiuslaan hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.