WhatsApp buurtpreventie Tituslaan/Claudiuslaan

Bewoners van de Tituslaan/Claudiuslaan hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.