WhatsApp buurtpreventie Roskam

Bewoners van de Roskam en Korte Kar hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.