WhatsApp buurtpreventie Gerstakker

Bewoners van de Gerstakker hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.