WhatsApp buurtpreventie Jonkerstraat

Bewoners van de Jonkerstraat hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bew