WhatsApp buurtpreventie Mariënweerd

De Mariënweerd heeft een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.