WhatsApp buurtpreventie Dokter de Sonnavillestraat

Bewoners van Dokter de Sonnavillestraat hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.