WhatsApp buurtpreventie Pyloon

De straten Pyloon en Gewelf hebben samen een WhatsApp groep opgericht. Woont u ook in één van deze straten en wilt u aansluiten bij deze WhatsApp groep? Neemt u dan contact op met de beheerder via pyloon@mundialis.nl