WhatsApp buurtpreventie Ratelwacht

De straat Ratelwacht heeft een WhatsApp groep opgericht.
Woont u ook in deze straat en wilt u aansluiten bij deze WhatsApp groep? Neemt u dan contact op met de beheerder via lea_peters@hotmail.com