WhatsApp buurtpreventie Wethouder Broekmanstraat

Bewoners van de Wethouder Broekmanstraat hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.