Onderhoud groenstrook en pleintje Brink

Bewoners onderhouden een pleintje (verwijderen onkruid en zwerfafval) en een groenstrook (snoeien) in de buurt.