WhatsApp buurtpreventie Brugstraat

Bewoners van de Brugstraat hebben een WhatsApp groep opgericht. Via deze groep informeren bewoners elkaar als er verdachte situaties in de buurt zijn.