Groenonderhoud Viool

Bewoners en een aantal scholieren onderhouden het pleintje bij het speelterrein aan de Viool. Snoeien van hagen, opruimen van zwerfafval, onkruid verwijderen en schoffelen zijn een aantal voorbeelden van de werkzaamheden.